Rufus Wiena

Oavsett vilken som är din talang så ligger nyckeln till din fulla potential i att behärska och optimera din kapacitet. För att du ska kunna prestera när du bäst behöver det, krävs strategier för att fokusera och för att läsa av, hantera och kontrollera din publiks intryck.

Rufus Wiena har paketerat sin kunskap om vårt sinne i tre block (mental träning, metalärande och hjärnhackning) vilka har tagit honom över hela världen. Han har hjälpt individer såväl som organisationer att uppnå sina mål genom minnesträning, fokusträning och strategier för att både läsa och styra sin publik (han talar flytande engelska, spanska och svenska). Rufus kunskap värderas högt av erkända experter, professorer och klienter och erbjuder nu exklusiva sessions för kreatörer och atleter.